Ford usluga

Podržavao nezavisne prodavače osiguravanjem kvalitetnih Ford originalnih dijelova i profesionalne tehničke pomoći. Naša Ford Parts web stranica pruža detalje o mreži prodavača Ford dijelova i standardima isporuke, o prednostima specifičnih proizvoda, kampanjama i katalozima dijelova. Također nudimo dodatne usluge za podršku vašem poslovanju – od tehničkih informacija i usluga (Ford Etis) do tehničke obuke. Ove usluge se odnose na komercijalne automehaničare i druge profesionalne organizacije.

Ford Parts

Ford Parts web stranica pruža detalje o mreži prodavača Ford dijelova i standardima isporuke, o prednostima specifičnih proizvoda, kampanjama i katalozima dijelova.

Tehničke informacije i usluge (Ford Etis)

Ford Etis web stranica omogućuje neovisnim operaterima pristup tehničkim informacijama i uslugama.

 

Bookmark & Share