Prvih 100 godina

U vrijeme kad je Ford Motor Company osnovan u SAD-u i bio poznat širom svijeta kao ikona američke proizvodnje, povijest kompanije u Europi išla je skoro paralelno njenim američkom tragom; od dolaska prvih Ford automobila u Veliku Britaniju 1903. do današnjice, europska organizacija opslužuje 42 zemlje diljem europskog kontinenta.

Ford je od samog početka bio svjetska organizacija. Tijekom prvih mjeseci osnutka Ford Motor Company u Detroitu 16. lipnja 1903., prva dva Ford automobila bila su stigla su u London, gdje su bili izloženi na Cordingley Automobile Show-u, u ožujku 1904., u Agricultural Hall, Islington.

 

Oko im je zapelo za mladog čovjeka imenom Aubrey Blakiston, koji je osnovao prodajnu agenciju, naručio 12 Fordovih A modela i uzeo u najam prodajni salon u Long Acre, londonski centar za karoserije i motornu industriju.

 

Prodaja je išla sporo – trebala je godina dana da bi se prodalo tih 12 automobila – ali agencija je zaposlila mladog "stručnjaka za automobile", Percival Perry-a, koji je imao ključnu ulogu u osnivanju Forda u Europi.

 

U tim prvim danima se Francuska, domovina najveće europsko moto industrije, činila kao najbolje mjesto iz kojeg će biti koordiniran posao u Europi, a zapravo se jedna od prvih prodaja Fordova tamo i dogodila 1904. godine. Tako je 1908. godine osnovana podružnica u Parizu koja je bila zadužena za nadgledanje prodaje u Europi, pod vodstvom amerikanca H. Baker White-a. Važnost njegove pozicije očitovala se preko veličine njegove plaće, tada kolosalnih 24.000$, što je jednako oko 1.5 milijuna $ u današnjim okvirima.

Bookmark & Share