FAQ

Često postavljana pitanja

1. Kako dolazi do kvara sustava za gorivo uslijed dolijevanja lošeg ili kontaminiranog goriva?

U uzorku goriva izuzetog iz vozila najčešće se kao kontaminirajući reagensi pronalaze voda, različite nečistoće i opiljci metala.

U nekim ranijim vremenima spremnici za gorivo izrađivali su se od metala pa nije bila rijetkost da se oplata unutrašnje strane spremnika počne ljuštiti, zbog čega je dolazilo do pojave opiljaka metala u sustavu za gorivo. Zahvaljujući naprednim tehnologijama koje koristi Ford Motor Company došlo je do razvoja vrlo izdržljivih plastika od kojih se izrađuju spremnici goriva na današnjim vozilima. Opiljci metala stoga se mogu pojaviti isključivo putem dolijevanja kontaminiranog goriva. Kakvu štetu oni mogu nanijeti? Malenih dimenzija i gustoće veće od gustoće goriva, opiljci metala su idealni za blokadu sustava za gorivo, posebno brizgaljki, filtera i pumpe visokog pritiska.

Međutim, najveći problem u ovom slučaju je prisustvo vode u gorivu. Sustav goriva kod dizelskih motora radim pod visokim pritiskom i do 1600 bara. U takvim okolnostima čak i najmanja kap vode pretvorit će se u vrelu paru i oštetiti mlaznice. U takvim situacijama motor automatski prestaje s radom.

2. Čitao sam da je potrebno različito ulje za ljetne i zimske uvjete? Je li ulje koje ja koristim, 5W30, prikladno za oba godišnja doba i što bi preporučate za zimu, a što za ljeto?

Nekad ranije, motorna ulja imala su samo jednu oznaku, npr. 15 ili 5. Danas su ulja multiviskozna. Što to znači?

Oznaka ulja kojeg koristite je 5W30. Brojevi ukratko predstavljaju viskoznost ulja. W je kratica od engleske riječi winter i u principu predstavlja oznaku za hladno.

Koliko hladno? Temperaturno - 18°C. To znači da će ulje imati viskoznost 5 na temperaturi od -18°C, što je OK. Broj 30 predstavlja viskoznost ulja na 100°C. Na nižim temperaturama ulje će biti gušće, a na višim rijeđe. Dakle, ulje koje koristite imat će viskoznost u rasponu od 5 do 30 na temperaturama od -18°C do +100°C, što je OK.

Ukoliko očekujete da ćete s vašim vozilom tijekom zimskih uvjeta iskusiti temperature niže od -18°C trebali bi razmisliti o vrsti ulja s prvom oznakom 10, npr. 10W30.

3. Ako kupac prekorači propisane uvjete za redoviti servis, isključuje li se vozilo u tom slučaju iz garancije ili ne? Kakav je postupak?

Evidentira se da korisnik nije propisno održavao vozilo. Garancija može biti sporna. Najbolje je da kupac dolazi na redovite servise. Neodržavanje vozila u predviđenom roku za rezultat može imati ukidanje garancije. Cilj nije ukinuti garanciju nego je cilj pomoći kupcu da shvati značaj pravovremenog održavanja vozila, kako po pitanju kilometraže tako i po pitanju vremenskog roka.

4. Ukoliko kupac čije je vozilo pod garancijom inzistira da mu se prilikom redovitog servisa dolijeva ulje koje je sam donio, kakva je procedura i ostaje li važeća garancija?

Kupac će biti upozoren da garancija na motor i nastali kvarovi zbog lošeg podmazivanja neće biti priznati.

5. Nedavno sam kod vas kupio auto pa me interesira kada se trebam javiti na prvi servis?

Prvi servisni interval se obavlja nakon ispunjenja jednog od sljedeća dva uvjeta: nakon prijeđenih 20 000 kilometara ili nakon isteka godine dana od dana preuzimanja novog vozila. Ovi uvjeti vrijede za putnički program.

Za teretni program uvjet za benzinske motore je 20 000 kilometara, a za vozila sa dizelskim motorom 25 000 kilometara.

6. Prilikom pražnjenja ili zamjene akumulatora audio uređaj je izgubio funkcijski kod!

Kod vašeg audio uređaja nalazi se u servisnoj knjižici. Uputstvo za unos koda nalazi se u korisničkim uputama. Također možete zakazati i servisni popravak.

7. Kako se postaje korisnikom Road Servise Assistance (RSA) servisa?

Kupnjom Fordovog vozila s garancijom postajete korisnik RSA servisa i nositelj prava i obaveza iz tog ugovora. Ugovor vrijedi do isteka garancije vozila.