Ford Focus

Ford Focus

UKLJUČENO U CIJENU VOZILA:

  • trošak registracije za prvu godinu
  • obvezno osiguranje za prvu godinu

Ponuda vrijedi za kupnju vozila s lagera do 31.01.2020.

*EKS izračunat na datum 09.01.2020. za kredit od 13.167,00 EUR s rokom otplate 84 mjeseca i naknadom 1,00% od iznosa kredita do maksimalnih 1.000,00 HRK, uz fiksnu kamatnu stopu 3,99% za cijeli period otplate te interkalarnu kamatu za jedan mjesec. Mjesečni anuitet iznosi 179,92 EUR , a ukupni iznos otplate 15.121,69 EUR. Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita te kamate obračunate do dospijeća, a koju bi korisnik kredita plaćao do konačne otplate kredita. Ugovaranje kredita uz valutnu klauzulu nosi rizik promjene iznosa ugovorene obveze uslijed promjene tečaja.

**Akcija „60 mjesečnih rata uz 10% posebne najamnine i bez troškova obrade.
Financiranje putem operativnog leasinga u EUR u suradnji s OTP Leasingom d.d. Trajanje leasing ugovora iznosi 60 mjeseci, uz 10% posebne najamnine i ugovoreni ostatak vrijednosti. Mjesečni leasing obrok je fiksan za cijelo vrijeme trajanja leasinga.
Max. godišnja kilometraža iznosi 15.000 km odnosno 16.000 km – ovisno o odabranom modelu. Mjesečni leasing obrok izražava se u EUR, a plaća u HRK koristeći prodajni tečaj OTP banke.

Ponuda se odnosi na model Ford Focus Groove. Slika je simbolična.

Osvoji novu ford Pumu