Ford jamstva

Ford jamstvo je sveobuhvatan paket pogodnosti oblikovan da zadovolji visoke standarde brige o kupcu i pružanja podrške nakon kupnje vozila.

Ford produljeno jamstvo

Produžite jamstvo na svom fordu

Osnovno jamstvo

Vaše Fordovo jamstvo je sveobuhvatni paket prednosti koji osigurava savršenu bezbrižnost na cesti.

Tvorničko jamstvo

O ovom priručniku

Zahvaljujemo Vam što ste odabrali Ford.

Ova knjižica sadrži pojedinosti o Ford jamstvima koja se odnose na vaše vozilo. Također sadrži podatke o servisima, pregledima karoserije i laka, većim popravcima, dodatnom  periodičnom održavanju i obveznim tehničkim pregledima.

Potpuna evidencija servisiranja Vašeg vozila, povećat će njegovu vrijednost kada ga budete prodavali, osobito ako sačuvate sve račune kao potvrdu o učinjenom poslu i korištenim  dijelovima. Čuvajte ovu knjižicu u vozilu te je pokažite Ford partneru kad god ga posjetite zbog servisa, popravaka ili zbog narudžbe dijelova i dodatne opreme.

Povijest servisa Vašeg vozila sigurno je pohranjena u sustavu Ford Digital Service Record. Pojedinosti o svim uslugama, provjerama karoserije, boje i testnim zapisima sigurno se  pohranjuju u središnju bazu podataka. Pogledajte Digitalna Servisna Evidencija (stranica 16). Potpuna povijest servisa poboljšat će preprodajnu vrijednost vašeg vozila, osobito kada ju prate računi kao zapis o obavljenom radu i dijelovima koji su se koristili.

Napomena: Naziv "ovlašteni Ford partner" u ovoj knjižici uključuje od Forda ovlaštene prodavače, Ford Premium ovlaštene centre i ovlaštene Ford servise, centre za hitne popravke i prodavače dijelova.

Primjenjive države

Jamstvo se primjenjuje u sljedećim državama.

Albanija, Andora, Alžir, Austrija, Azerbejđan, Belgija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Crna Gora, Češka, Danska, Egipat, Estonija, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Kosovo, Latvija, Libija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Maroko, Malta, Moldavija, Monako, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tunis, Turska, Ukrajina, Velika Britanija.

KONTAKTIRAJTE FORD
Grand Dalewest d.o.o. 
Ljubljanska avenija 4 
10090 Susedgrad – Zagreb 
Telefon: 01 3710 555 
Fax: 01 3496 445 
Web stranica: www.ford.hr
Email: info@ford.hr
Ford Assistance – Ford podrška 
Hrvatska 0800 7987 
U inozemstvu +(385) 1 46 40 141

Jamstvena razdoblja

Model

Osnovno jamstvo

Jamstvo na boju/lak

Jamstvo na prohrđavanje

B-MAX

2 godine

2 godine

12 godina

C-MAX

2 godine

2 godine

12 godina

C-MAX Energi

2 godine

2 godine

12 godina

EcoSport

2 godine

2 godine

12 godina

Edge

2 godine

2 godine

12 godina

Fiesta

2 godine

2 godine

12 godina

Focus

2 godine

2 godine

12 godina

Galaxy

2 godine

2 godine

12 godina

Ka+

2 godine

2 godine

12 godina

Kuga

2 godine

2 godine

12 godina

Mondeo

2 godine

2 godine

12 godina

Mondeo Hybrid

2 godine

2 godine

12 godina

Mustang

2 godine

2 godine

12 godina

Ranger

2 godine

2 godine

12 godina

S-MAX

2 godine

2 godine

12 godina

Tourneo Connect

2 godine

2 godine

12 godina

Tourneo Courier

2 godine

2 godine

12 godina

Tourneo Custom

2 godine

2 godine

12 godina

Transit

2 godine

2 godine

12 godina

Transit Connect

2 godine

2 godine

12 godina

Transit Courier

2 godine

2 godine

12 godina

Transit Custom

2 godine

2 godine

12 godina

Uvjeti jamstva

Osnovno jamstvo

Ako bilo koji dio vozila zahtijeva popravak ili zamjenu uslijed proizvodne greške, ovlašteni Ford partner popraviti će ga ili zamijeniti potpuno besplatno, bez obzira na promjenu vlasnika vozila unutar jamstvenog razdoblja. Gume imaju jamstvo proizvođača guma i zbog toga nisu obuhvaćene Ford jamstvom. Vaš će Vam ovlašteni Ford partner, međutim, pomoći oko svih pritužbi na gume. Originalna dodatna oprema koju je ugradio Ford ili ovlašteni Ford partner prije predaje novog vozila prvom kupcu bit će pokrivena istim jamstvenim uvjetima kao osnovno Ford jamstvo.

Jamstvo na popravljene ili zamijenjene dijelove

Svi originalni Ford dijelovi koji su ugrađeni tijekom jamstvenog popravka pokriveni su originalnim jamstvom na vozilo. Napomena: Dijelovi zamijenjeni pod Ford jamstvom neće biti vraćeni kupcu.

Jamstvo na lak

Ako je do oštećenja laka došlo uslijed pogreške u proizvodnji, svaki ovlašteni Ford partner će potpuno besplatno izvršiti sve neophodne popravke, bez obzira na promjenu vlasnika vozila unutar jamstvenog razdoblja.

Jamstvo na popravljene ili zamijenjene dijelove

Ako je bilo koji dio karoserije zahvaćen unutarnjom korozijom, ovlašteni Ford partner će ga popraviti ili zamijeniti potpuno besplatno, bez obzira na promjenu vlasnika vozila. Izraz karoserija ne uključuje kotače, donji postroj-ovjes, okvir šasije, šarke, odbojnike, kuke i nosače vozila. Platforma za ukrcaj, istovar, kiper, nadogradnje ili ugrađena (dodatna) oprema također nisu uključeni. Jamstvo na prohrđavanje je važeće samo ako su popravci na karoseriji izvršeni s originalnim dijelovima i u ovlaštenom Ford servisu. Posljedica korozije uzrokovana vanjskim utjecajem (oštećenjem) neće biti pokrivena jamstvom na prohrđavanje.

Potrošni dijelovi

Vaš priručnik za vlasnika i dnevnik servisa opisuju pravilnu njegu i korištenje vozila. Pravilnim održavanjem i korištenjem izbjeći ćete troškove popravaka zbog pogrešnog korištenja, zapuštanja ili nepropisnog održavanja, te ćete povećati vrijednost svoga vozila ako ga prodajete. Zbog toga morate:

 • Dovesti Vaše vozilo do ovlaštenog Ford partnera zbog jamstvenog popravka čim primijetite kvar. Time ćete smanjiti obim popravaka na Vašem vozilu.
 • Pobrinuti se da se Vaše vozilo servisira prema preporuci Forda te da se detalji o servisiranju bilježe u „Digitalnoj servisnoj evidenciji" (Ford Digital Service Record system) i u ovoj knjižici (Dnevnik servisa). Preporučamo da koristite Fordove ovlaštene servisere za sve popravke i održavanja.
 • Pobrinuti se da se prilikom servisa koriste originalni Ford dijelovi i dijelovi koji kvalitetom odgovaraju fordovim specifikacijama originalnih dijelova, te da se koriste dijelovi odgovarajuće kvalitete.
 • Pobrinuti se da je evidencija održavanja u ovoj knjižici potpuna i da sačuvate ispise iz Digitalne servisne evidencije, kao sve primljene račune kao dokaz da je vozilo redovno servisirano, u skladu s Ford servisnim planom, koristeći odgovarajuće dijelove i tekućine. To će vam pomoći u slučaju da želite ostvariti jamstveno pravo koje uključuje dijelove na čiji je kvar moglo utjecati neodgovarajuće ili neredovito održavanje.
 • Karoseriju održavajte redovnim čišćenjem prema Ford uputama.
 • Pobrinite se da karoseriju redovno provjerava ovlašteni Ford partner u skladu sa preporukama u ovoj knjižici i da se rezultati pregleda bilježe u Digitalnoj servisnoj knjižici" i u ovoj knjižici (Dnevnik servisa).

Napomena: Ako vozilo nije održavano u skladus Ford preporukama proizvođača, jamstvo za predmetne dijelove će biti nevažeće.

Napomena: Ako se zanemari provjera karoserije kako je gore navedeno, umanjit će se ili odbiti jamstvo na prohrđavanje.

Napomena: Posebno je važno sačuvati originalne račune kada servis ili popravke ne obavljate kod ovlaštenog Ford partnera. Trebati će Vam pri ostvarivanju prava iz jamstva, kao dokaz da su poštovane preporuke Forda i da su korišteni odgovarajući dijelovi i tekućine. Da bi izbjegli moguće nesporazume bitno je da svi takvi računi sadrže ime i adresu servisa koji je izvršio popravak i ime proizvođača i dobavljača korištenih dijelova i tekućina.

Potrošne tekućine

Zamijene ili nadolijevanje potrošnih tekućina, npr. ulja, rashladne tekućine, kočione tekućine, tekućine za pranje i odleđivanje prednjeg stakla, su pokrivene jamstvom samo ako su korištene u okviru jamstvenih popravaka.

Što nije pokiveno jamstvima

Ford nije odgovoran za bilo koji popravak ili zamjenu koja je potrebna kao izravna posljedica:

 • Štete od zanemarivanja, poplave, nesreće, relija, utrka ili bilo koje druge neodobrene uporabe.
 • Normalno trošenje i habanje.
 • Izostanka pravilnog održavanja vozila u skladu s Fordovim rasporedom održavanja i servisnim uputama.
 • Izostanka pravilnog održavanja laka i karoserije putem redovitog pranja i čišćenja u skladu s uputama Forda.
 • Neovlaštene izmjene na vozilu ili njegovim komponentama.
 • Punjenja ili dopunjavanja s nepravilnom vrstom goriva. Pogledajte Priručnik vlasnika.
 • Pregradnje/ dogradnje za pogon na stlačeni prirodni plin i ukapljeni naftni plin koje nisu odobrene od strane Forda.
 • Korištenje alternativnih goriva u koncentracijama koje prelaze 7% biodizela ili 10% bio-etanola (osim Ford flexi fuel vozila).
 • Korištenje dopunskih aditiva i agenata za ispiranje za gorivo ili ulje motora (osim u sklopu zahtjeva Ford servisa).
 • Nepridržavanje pravoremenog otklanjanja bilo oštećenja laka ili korozije identificiranih tijekom provjere karoserije i laka.
 • Čimbenici izvan kontrole Forda, kao što su: zračno onečišćenje, olujna oštećenja, kamenčići, ogrebotine i korištenje neodgovarajućih sredstava za čišćenje.
 • Popravci metodama koje nisu odobrene od strane Forda.
 • Izostanak korištenja originalnih Ford označenih dijelova i tekućine ili dijelova i tekućina koje odgovaraju kvaliteti originalnih Fordovih dijelova i tekućina.

Popravci obuhvaćeni Ford Jamstvom se mogu obavljati samo kod Ford ovlaštenih zastupnika osim u slučaju nužde (primjerice pokretanje vozila u nuždi ukoliko je Ford ovlašteni zastupnik nedostupan).

Ostale iznimke

Osnovno Ford jamstvo, Ford jamstvo na lak i Ford jamstvo na prohrđavanje isključuju odgovornost za slučajno ili namjerno oštećenje izazvano zbog defekta pokrivenog tim jamstvom  uključujući između ostalog neugodnosti, troškove transporta, telefonske pozive, troškove smještaja, gubitak prihoda ili oštećenje imovine. Sva Ford jamstva će biti ukinuta za vozilo za koje je osiguravajuća kuća ili odgovarajuća institucija utvrdila totalnu štetu.

Poboljšanja performansi

Ford ne odobrava niti podržava bilo koje promjene ili poboljšanja u sustavu za upravljanje motorom na svojim vozilima, izvršenima od treće strane . Sustav upravljanja motorom sadrži sigurnosni softver. Neovlašteno modifikacija ovog softvera može dovesti do neočekivanog ili opasnog ponašanja motora. Takve izmjene također mogu, pod određenim uvjetima, dovesti do štete u pogonskom sklopu (motor, spojka, mjenjač, sustav kontrole emisija). Bilo koja posljedična šteta, kao  posljedica takvih izmjena i poboljšanja nije pokrivena jamstvom ili Ford jamstvom ili Ford Protect planovima jamstva. Osim toga, neovlaštena izmjena može rezultirati znatno lošijim emisijama i potencijalno preranog mehaničkog kvara.

Jamstvo na putu

Svaki ovlašteni Ford partner može izvršiti popravke pokrivene Ford jamstvom. U normalnim okolnostima, nećete morati odmah platiti posao koji će izvršiti ovlašteni Ford partner. Ako, prilikom putovanja, Vaše vozilo zahtijeva popravak zbog pogreške u proizvodnji, Vaša je obaveza da predočite Dnevnik servisa koji ste dobili s vozilom. Ova knjižica potvrđuje  status jamstva vašeg vozila i potvrde o održavanju, i time predstavlja Vaše pravo na popravak pokriven jamstvom. Ako niste u mogućnosti predočiti ovu knjižicu, ovlašteni Ford partner treba zatražiti savjet od lokalnog Ford ureda.

U izuzetnim okolnostima, mogu Vas tražiti da platite popravke pokrivene Ford jamstvom. U tom slučaju, morate sačuvati račun (i, ako je moguće, zamijenjene dijelove) da bi pri povratku kući Vaš ovlašteni Ford partner mogao organizirati povrat sredstava.

Jamstva i zakon o zaštiti potrošača

Osnovno Ford jamstvo, Ford jamstvo na lak i Ford jamstvo na prohrđavanje su jamstva proizvođača koja nadopunjuju i ne utječu na Vaša zakonska prava koja proizlaze iz odnosa Vas kao kupca i Vašeg ovlaštenog Ford partnera kao prodavača na način kako to uređuje nacionalno zakonodavstvo.

Ford podrška

24-satna pomoć na cesti

Ford podrška je program pomoći na cesti, namijenjen posebno vozačima Ford vozila kako bi bili bezbrižni. Ovaj program obuhvaća pomoć u slučaju nužde vezane za Vaše vozilo. 

Ford podrška dostupna je za sva nova Fordova putnička vozila i Fordova komercijalna vozila od datuma prve registracije, a odnosi se na vozilo i uključuje svakoga tko sa vašim odobrenjem vozi Vaš Ford. Ograničenja se odnose na određene uzroke nepokretljivosti vozila.

Ako nije moguć popravak na licu mjesta, možemo prema našoj procjeni ponuditi Vama i Vašim putnicima alternativan način dolaska do odredišta ili povratak kući, što uključuje  zamjensko vozilo, nastavak putovanja i hotelski smještaj. Ford podrška je dostupna u cijeloj Europi 24 sata dnevno, cijele godine.

Da bi Vam se pružila pomoć na cesti, molimo Vas da nazovete telefonski broj koji se nalazi pod Ford podrška sa unutrašnje strane prednjeg omota ove knjižice, neovisno o mjestu  gdje se nalazite.

Što učiniti kada vam je potrebna pomoć? Ako zatrebate pomoć uslijed kvara vozila, prvo se obratite službi Ford podrške. (Molimo Vas da saniranje vozila ne organizirate sami).

Kada zovete Ford podršku molimo Vas da imate slijedeće informacije:

 • Vašu točnu lokaciju
 • Broj telefona za kontakt
 • Registarski broj Vašeg vozila
 • VIN (identifikacijski broj vozila)

Pozivi službi Ford podrške mogu se snimati kako bi se mogli potvrditi detalji poziva koji može biti nepotpun ili nerazumljiv. Pored toga, snimke se mogu koristiti u svrhu osposobljavanja.

Pomoć kod kuće

Pomoć na cesti kod kuće i na putu

Ako je Vaše vozilo nepokretljivo, bilo kod kuće ili drugdje, Ford podrška će se pobrinuti za njega. Ako se problem ne može riješiti na licu mjesta, transportirati ćemo Vaše  vozilo do najbližeg odgovarajućeg ovlaštenog Ford partnera.

Ako se Vozilo ne može popraviti isti dan, možemo Vam, prema našoj procjeni, osigurati jedno od sljedećeg:

Zamjensko vozilo

Ako se popravak Vašeg vozila ne može izvršiti u razumnom roku, a Vaše vozilo je nepokretljivo, možemo, prema našoj procjeni, organizirati i platiti zamjensko vozilo na 2 radna dana dok se Vaše vozilo popravlja. Potrebni su valjana vozačka dozvola i polog kreditne kartice. Imajte na umu da ne možemo jamčiti dostupnost nestandardnih vozila (vozila s kukom za vuču, krovnim nosačima itd.)

Napomena: Ford Pomoć na cesti neće platiti nikakve troškove vezane uz prikupljanje i isporuku zamjenskog vozila.

Nastavak putovanja

Ako se popravak Vašeg vozila ne može izvršiti u istom danu, možemo organizirati i platiti, prema našoj procjeni, razumne troškove za Vas i Vaše putnike kako bi nastavili putovanje. (Moguća su ograničenja)

Hotelski smještaj

Ako se popravak Vašegvozila ne može izvršiti u istom danu, a smještaj preko noći je praktičniji odabir, možemo, prema našoj procjeni, platiti razumne troškove smještaja za Vas i Vaše putnike. (Moguća su ograničenja).

Preuzimanje vozila

Kada je popravak gotov, a mjesto nezgode je više od 80 km udaljeno od Vaše kućne adrese, mi ćemo Vam, prema našoj procjeni, organizirati i platiti put do ovlaštenog Ford partnera,  ili prvi razred vlakom, ili ekonomski razred avionom u slučaju da putovanje vlakom traje više od šest sati.

Nastavak prijevoza tereta (samo Transit, Transit Connect i Ranger)

Prekrcaj komercijalno prevožene robe (samo Transit, Transit Connect Transit Custom, Transit Courier i Ranger): Ford podrška će, kada je to moguće, organizirati prekrcaj robe u drugo vozilo. (Moguća su ograničenja).

Ford podrška u inozemstvu

Ograničenja europskih autocesta

Na određenim autocestama u nekim Europskim državama, morate koristiti službene SOS govornice pored ceste za dobivanje inicijalne pomoći. Biti ćete povezani sa ovlaštenom službom za pružanje pomoći na autocesti, obzirom da su te ceste privatizirane i nisu pokrivene Ford podrškom. Međutim, prvom prilikom se obratite službi Ford podrške, kako bi Vam mogli organizirati odgovarajuću podršku kada Vaše vozilo bude uklonjeno sa autoceste. Od Ford podrške zatražite povrat troškova uklanjanja vozila sa autoceste.

Pomoć na cesti i vuča

Ako je vaše vozilo nepokretno, bilo kod kuće ili negdje drugdje, Ford Assistance će se pobrinuti za vaše vozilo. Ako se problem ne može riješiti na cesti, možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti vuču vašeg vozila do najbližeg Ford ovlaštenog servisa. Ako vozilo ne može biti popravljeno isti dan, možemo prema vlastitom nahođenju, ponuditi jedno od sljedećeg:

Zamjensko vozilo

Pod uvjetom da je vozilo odvučeno od strane Ford Assistance, možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti zamjensko vozilo u trajanju od dva radna dana, dok je  vozilo na popravku.

Davatelj usluge će morati vidjeti valjanu vozačku dozvolu, i morati ćete ostaviti polog putem kreditne kartice. Imajte na umu da ne možemo jamčiti dostupnost vozila s dodacima kao  što su krovni nosači, kuke za vuču i sl.

Nastavak putovanja

Ako je vozilo ostalo nepokretno na putu do vašeg planiranog odredišta, vaše vozilo je odveženo u Ford ovlašteni servis i popravak ne može biti dovršen isti dan, vi moguće  želite nastaviti svoje izvorno putovanje. Možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti razumne putne troškove za vas i vaše putnike.

Usluga slanja poruka

Možemo proslijediti hitne poruke obitelji, tvrtki ili prijateljima, ako je vaše putovanje produljeno zbog nepokretnog vozila.

Preuzimanje vozila

Ako je mjesto gdje je vozilo ostalo nepokretno više od 80 km udaljena od kućne adrese mi ćemo, prema vlastitom nahođenju, za vas organizirati i platiti put do Ovlaštenog Ford  servisa, bilo željeznicom prvog razreda ili redovnim letom u ekonomskom razredu u slučajevima kada bi putovanje vlakom trajalo dulje od šest sati (mogu se  primjenjivati ograničenja).

Nastavak prijevoza tereta (samo Transit, Transit Connect i Ranger)

Pretovar komercijalno prevožene robe (samo Transit, Transit Connect, Transit Custom, Transit Courier i Ranger): Ford Assistance će, gdje god je to moguće, organizirati pretovar  robe na drugo vozilo (mogu se primjenjivati ograničenja).

Repatrijacija vozila

Ako se vaše vozilo ne može popraviti, ili ako popravak ne može biti dovršen u roku od 5 dana, možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti za repatrijaciju vašeg vozila u Ovlašteni Ford servis najbliži vašoj kućnoj adresi. Najveći iznos koji plaća Ford Assistance za repatrijaciju vozila ne prelazi tržišnu vrijednost vašeg vozila.

Ograničenja ford podrške

Zamjensko vozilo

Vozilo će biti unajmljeno od jedne od većih tvrtki za iznajmljivanje vozila. Morate poštovati njihove uvjete najma i odgovarati za troškove goriva. Osiguranje zahtijeva posjedovanje  valjane vozačke dozvole 12 mjeseci. Korisnici koji imaju 18-20 godina moraju ugovoriti svoje vlastito osiguranje. Neka ograničenja na Vašoj dozvoli mogu onemogućiti unajmljivanje vozila.

Troškovi korištenja specijalne opreme

Ako saniranje Vašeg vozilazahtijeva korištenje specijalne opreme, odgovorni ste za sve troškove. Ovi troškovi Vam mogu biti nadoknađeni ovisno o Vašoj polici osiguranja vozila.

Ograničenja sanacije vozila van ceste

Pridržavamo pravo naplatiti Vam sve troškove koji nastanu jer je Vaše vozilo ostalo nepokretljivo zbog poplavljene ceste ili ceste zametene snijegom, zbog zaglavljivanja u pijesku ili blatu, ili ako nije lako dostupno.

Pristojbe za preuzimanje vozila

Ako je Vaše vozilo sudjelovalo u nesreći nakon koje je policija uklonila vozilo, dužni ste podmiriti sve troškove preuzimanja vozila prije nego mi odvezemo vozilo. Troškove može pokriti Vaša polica osiguranja za vozilo.

Nepovoljni vremenski uvjeti

Molimo Vas da uzmete u obzir da nepovoljni vremenski uvjeti kao što su jak vjetar, snijeg ili poplava mogu intervenciju Ford podrške učiniti fizički nemogućom dok se vrijeme ne  popravi. Naš glavni prioritet je osigurati Vama i Vašim putnicima odlazak na sigurno, a do Vašeg vozila ćemo se možda morati vratiti kasnije.

Prikolice / Kamp kućice

Ako je Vaše vozilo nepokretljivo, možemo, prema našoj procjeni, odvući kamp kućicu ili prikolicu (ako se mogu vući) na sigurno mjesto. Moguća su ograničenja. Ford podrška neće, međutim, biti odgovorna za transport robe. Komercijalna vozila s prikolicom mogu iskoristiti pogodnost nastavka prijevoza tereta koja je prije opisana.

Ograničena podrška

Ako je Vaše vozilo nepokretljivo zbog razbijenog stakla, vandalizma, krađe ili nesreće, pružiti ćemo Vam, prema našoj procjeni, samo pomoć na cesti i transport vozila.

Privremeni popravci

U slučaju da Ford podrška izvrši privremeni popravak ovlaštenog vozila, ovlašteni vozač je odgovoran obratiti se ovlaštenom Ford partneru radi dogovora o trajnom popravku. U  suprotnom može biti poništeno jamstvo za ovlašteno vozilo.

Repatrijacija (samo inozemstvo)

Službi Ford podrške ćete morati predati potpisani popis svih stvari ostavljenih u vozilu prije repatrijacije. Ni Ford podrška, niti njeni zastupnici neće odgovarati za  gubitak ili oštećenje stvari koje nisu navedene na popisu.

Definicije i iznimke

Definicije

Slijedeće riječi i fraze su korištene u ovoj knjižici, i definirane su kako slijedi:
'Vozilo' je ovlašteno vozilo koje ostvaruje pravo na Ford podršku.
'Nepokretljivost' je slučaj kada ovlašteno vozilo nije moguće pokrenuti zbog kvara.

Iznimke

Ford podrška neće platiti za:

 • Sve troškove nastale prije autorizacije Ford podrške.
 • Sve troškove koje bi inače Vi platili, kao što su benzin i cestarine.
 • Troškove zamjenskih dijelova, osim ako su pokriveni Ford jamstvom.
 • Sve troškove nastale zbog sudjelovanja u auto utrkama, reliju ili testiranju brzine ili izdržljivosti.
 • Sve troškove nastale zbog neodržavanja vozila, ili zato što niste servisirali vozilo u skladu sa preporukama proizvođača. Ako je, prema mišljenju Ford podrške, do kvara došlo zbog lošeg održavanja, pridržavamo pravo ograničiti našu podršku na transport vozila do najbližeg ovlaštenog Ford partnera.
 • Sve troškove nastale zbog toga što ste bili pod utjecajem alkohola ili droga.
 • Sve troškove nastale zbog nemara stranke, npr. neodgovarajuće gorivo, ključ zaključan u vozilu ili izgubljen.
 • Sve troškove koji su nastali neposredno ili posredno zbog nepokretljivosti vozila, pod uvjetom da ništa ne isključuje našu odgovornost za prijevaru, smrt ili ozljede nastale kao posljedica našeg nemara. Ništa u ovim odredbama i uvjetima ne utječe na Vaša zakonska prava.
 • Štetu ili ozljede koje je prouzročio ovlašteni vozač ili njegovo sudjelovanje u kriminalnom djelu ili prijestupu.
 • Transport konja, stoke ili kućnih ljubimaca tijekom sanacije.

Vaš ovlašteni Ford partner

Diljem Europe postoji više od 7,000 ovlaštenih Ford partnera. Njihove radionice, iskustvo i predanost Vašem zadovoljstvu čine ih logičnim izborom za održavanje i popravak Vašeg Ford vozila tijekom njegovog životnog vijeka.
Važno je imati na umu za ovlaštene Ford partnere:

 • Da se natječu na tržištu kvalitetom popravaka i cijenom.
 • Imaju najmodernije radionice i opremu da bi Vam osigurali potpuno servisno održavanje i popravke kako bi se očuvalo jamstvo.
 • Imaju tehničare koji su prošli Ford obuku tako da bi stekli znanje o tehnologiji svakog modela te o načinu servisiranja. Tu je i prijemno osoblje servisa koje strankama pruža najveću moguću pažnju i susretljivost, a također je školovano po Ford standardima.
 • Imaju pristup sustavu Digitalne servisne evidencije radi uvida i ažuriranja zapisa o servisiranju vašeg vozila.
 • Jedini su ovlašteni da izvršavaju jamstvene popravke.
 • Školovani su da brinu o Vašem vozilu u skladu sa najnovijim tehničkim i jamstvenim informacijama.
 • Ford im pruža stalnu direktnu podršku, radi Vašeg mira i udobnosti.

Ford zbog toga preporuča da ovlašteni Ford partner izvodi održavanje i sve popravke Vašeg vozila.

Uporaba zamjenskih dijelova

Izgradili smo vaše vozilo prema najvišim standardima koristeći kvalitetne dijelove. Preporučujemo da zahtijevate korištenje autentičnih Fordovih i Motorcraft dijelova kad god vaše  vozilo zahtijeva planirano održavanje ili popravak. Možete jasno identificirati originalne Ford i Motorcraft dijelove tako da potražite znak Ford, FoMoCo ili Motorcraft na dijelovima ili njihovoj ambalaži.

Planirano održavanje i mehanički popravci

Jedan od najboljih načina da osigurate da vam vaše vozilo dugo služi je da ga održavate u skladu s našim preporukama pomoću dijelova koji odgovaraju originalnim specifikacijama dijelova vozila. Originalni Ford i Motorcraft dijelovi udovoljavaju ili premašuju ove specifikacije.

Popravci nakon sudara

Nadamo se da nikad nećete doživjeti sudar, ali nesreće se događaju. Autentični Fordov zamjenski dijelovi ispunjavaju naše stroge zahtjeve za prilagodbu, završnu obradu, konstrukcijski integritet, zaštitu od korozije i otpornost na ulubljenje. Tijekom razvoja vozila potvrđujemo da ti dijelovi daju predviđenu razinu zaštite kao cjelokupni  sustav. Sjajan način da znate da ste sigurni da dobivate ovu razinu zaštite jest korištenje originalnih Fordovih dijelova nakon sudara.

Jamstveni popravci

Ako vaše vozilo zahtijeva jamstveni popravak, vaš ovlašteni trgovac ugrađuje nove ili obnovljene originalne Ford ili Motorcraft dijelove.

Jamstvo na zamjenske dijelove

Pravi Ford i Motorcraft zamjenski dijelovi su jedini zamjenski dijelovi koji koriste Fordovo jamstvo. Fordovo jamstvo ne smije pokriti štetu koja je nastala vašem vozilu zbog kvara  ne-Fordovih dijelova.

Kontaktiranje svog ovlaštenog partnera

Kada se javljate svom ovlaštenom Ford partneru da bi zakazali termin, potražite prijemnu službu servisa. Djelatnik na prijemu vjerojatno će Vam postaviti slijedeća pitanja,  koja se mogu naći i u ovoj knjižici.

Vidi Sve o vašem vozilu (stranica 20).

 • Vaše ime, adresu i dnevni telefonski broj.
 • Model i tip vozila.
 • Registarski broj.
 • Identifikacijski broj vozila (VIN)
 • Prijeđeni broj kilometara.
 • Vrsta željenog servisa ili popravka.

Napomena: Ako smatrate da je popravak pokriven jamstvom, recite to djelatniku na prijemu odmah pri zakazivanju termina.

Preuzimanje vozila

Pregledajte račun kako biste provjerili da li Vam je jasan sadržaj. Ne ustručavajte se pitati ako Vam nešto nije jasno. Provjerite u dnevniku servisa i u ispisu Digitalne servisne evidencije da li su upisani detalji servisa i svakako sačuvajte račun na sigurnom mjestu.

Jamstveni list

Ova potvrda je valjana samo ako je izdana u trenutku isporuke novog vozila i propisno potpisana od strane prodajnog savjetnika i kupca ili njegovog zastupnika. Trajanje garancije primjenjivo na predmetno vozilo je definirano u ovoj knjižici.

IME KUPCA:

ADRESA KUPCA:

TIP VOZILA:

BROJ ŠASIJE VOZILA:

DATUM ISPORUKE PRVOM KUPCU:

Prodajni zastupnik potvrđuje da su gore navedeni podaci točni, da je vozilo pažljivo pripremljeno u skladu s Fordovim standardima pregledano prije isporuke te da je to zabilježeno u sustavu Digitalne servisne evidencije ili u ovom Dnevniku servisa.

Pečat ovlaštenog Ford partnera:

Potpis ovlaštenog Ford partnera:

Datum:

Prodajni savjetnik mi je objasnio jamstvene odredbe, uvjete i potrebno održavanje, koji se odnose na vozilo. Ovim izjavljujem da sam primio 'Dnevnik servisa' i pročitao jamstvene odredbe, uvjete i potrebno održavanje. Razumijem da jamstvo nadopunjuje i ne umanjuje moja zakonska prava koja proizlaze iz ugovora o kupnji vozila sa ovlaštenim Ford partnerom, ili važećih zakonskih propisa koji se odnose na prodaju proizvoda.

Potpis kupca:

Datum:

Servisiranje vašeg vozila

Digitalna servisna evidencija

Povijest servisa vašeg vozila je sigurno pohranjena u sustavu Ford Digitalne Servisne evidencije. To je središnja baza podataka koja osigurava sigurnu, točnu i trajnu evidenciju koja ne može biti izgubljena, a zaštićen je od lažnih unosa. Sustav Ford Digitalne Servisne Evidencije dostupne su su svakom ovlaštenom Ford trgovcu koji će imati izravan pristup cjelovitoj povijesti servisa vašeg vozila. To će vam pomoći kako bi bili sigurni da se vaše vozilo servisira ispravnim redoslijedom i uz pravilan sadržaj. Ako ste se odlučili za prodaju svojeg vozila, potpuna povijest servisa će uvećati prodajnu vrijednost vašeg vozila. Uvjerite se da ste dobili ažurirani ispis Digitalne evidencije servisa svaki put kada ste  servisirali vaše vozilo. Ispis možete držati u džepu koji se nalazi na unutarnjoj strani stražnjeg ovitka ovog Dnevnika.

Servisiranje vašeg vozila

Važno je da se za životnog vijeka Vašeg vozila redovito izvode servisi, u godišnjim razmacima ili nakon određenog broja prijeđenih kilometara (što nastupi prije) kako je prikazano u  sljedećoj tablici.

Točan sadržaj svakog servisa razlikuje se od modela do modela i zavisi o starosti i prijeđenom broju kilometara vozila. Na Vaš zahtjev ovlašteni Ford partner dati će Vam kopiju  rasporeda servisa, sa svim servisnim operacijama koje se odnose na Vaše vozilo. Pored toga kopije se mogunaći na: www.etis.ford.com/fordservice

Ford stalno vrši stroge testove kvalitete svojih proizvoda. Svaki put kada se pojavi slučaj koji ugrožava sigurnost ili pouzdanost Vašeg vozila, biti ćete odmah obaviješteni, kako bi se mogli obratiti ovlaštenom Ford partneru da se izvrše neophodne provjere/popravci. Nakon što se izvrše neophodne provjere/popravci, Vaš ovlašteni Ford partner će za potvrdu unijeti pojedinosti u Sustav Ford Digitalne Servisne Evidencije. Ford nije odgovoran za potrebne popravke ili zamijene koji su nastali kao posljedica Vašeg neodazivanja nakon što ste primili takvu obavijest od Forda.

Servisni intervali, kontrola boje i karoserije

Model

Varijanta/motor

Servisni interval 
(što prije nastupi)

Kontrola boje i karoserije

Godina

km

Godina

B-MAX

Svi

1

20,000 km

2 [1]

C-MAX

Svi

1

20,000 km

2 [1]

EcoSport

Svi

1

20,000 km

2 [1]

New EcoSport

Svi

1

20,000 km

2 [1]

Edge

Svi

2

30,000 km

2 [1]

Fiesta

Svi

1

20,000 km

2 [1]

Fiesta 2017

Svi

2

30,000 km

2 [1]

Focus All

Svi

1

20,000 km

2 [1]

Galaxy

1.5L

1

20,000 km

2 [1]

Galaxy

2.0L

1

20,000 km

2 [1]

Galaxy

2.0L Diesel

2

30,000 km

2 [1]

KA+

Svi

1

20,000 km

2 [1]

Kuga

1.5L

1

20,000 km

2 [1]

Kuga

1.6L

1

20,000 km

2 [1]

Kuga

2.0L

1

20,000 km

2 [1]

Kuga

2.0L Diesel

2

30,000 km

2 [1]

Servisni intervali, kontrola boje i karoserije

Model

Varijanta/motor

Servisni interval 

(što prije nastupi)

Kontrola boje i karoserije

Godina

km

Godina

Mondeo

1.0L

1

20,000 km

2 [1]

Mondeo

1.5L

1

20,000 km

2 [1]

Mondeo

2.0L Hybrid

1

20,000 km

2 [1]

Mondeo

2.0L

1

20,000 km

2 [1]

Mondeo

2.5L

1

20,000 km

2 [1]

Mondeo

1.5L Diesel

2

30,000 km

2 [1]

Mondeo

1.6L

1

20,000 km

2 [1]

Mondeo

2.0L Diesel

2

30,000 km

2 [1]

Mustang

Svi

1

15,000 km

2 [1]

Ranger [2]

Svi

1

30,000 km

2 [1]

S-MAX

1.5L

1

20,000 km

2 [1]

S-MAX

2.0L

1

20,000 km

2 [1]

S-MAX

2.0L Diesel

2

30,000 km

2 [1]

Tourneo Connect

Ručni mjenjač

1

30,000 km

2 [1]

Tourneo Connect

Automatski mjenjač

1

20,000 km

2 [1]

Tourneo Courier

Svi

1

30,000 km

2 [1]Servisni intervali, kontrola boje i karoserije

Model

Varijanta/motor

Servisni interval (što prije nastupi)

Kontrola boje i karoserije

Godina

km

Godina

Tourneo Custom [2]

2.0L Diesel

2

60,000 km

2 [1]

Tourneo Custom [2]

2.2L Diesel

2

50,000 km

2 [1]

Transit [2]

2.0L Diesel

2

60,000 km

2 [1]

Transit [2]

2.2L Diesel

2

50,000 km

2 [1]

Transit Connect

Ručni mjenjač

1

30,000 km

2 [1]

Transit Connect

Automatski mjenjač

1

20,000 km

2 [1]

Transit Courier

Svi

1

30,000 km

2 [1]

Transit Custom [2]

2.0L Diesel

2

60,000 km

2 [1]

Transit Custom [2]

2.2L Diesel

2

50,000 km

2 [1]

[1] Svake 2 godine ili svaki drugi servis dok vozilo ne napuni šest godina, nakon toga svakih 12 mjeseci

[2] Svakih 12 mjeseci preporučeni kontrolni pregled

Napomena: Nemojte prekoračiti servisni interval. Ako dođe do oštećenja komponenti, isti mogu biti izuzeta iz jamstva.

Napomena: Nemojte prekoračiti propisani servisni interval kontrole boje i karoserije. Ako neće biti izvršena kontrola (i eventualni popravak) na vrijeme i u skladu s našim preporukama, jamstvo na prohrđavanje bit će poništeno.

Trebali biste ranije servisirati svoje vozilo ukoliko svijetli podsjetnik za promjenu ulja. Pogledajte Priručnik za vlasnika.

Opći uvjeti grand dalewest produženog jamstva

Produženo jamstvo

Nakon isteka osnovnog jamstva od dvije godine, Grand Dalewest d.o.o. kao ovlašteni uvoznik Ford vozila za Republiku Hrvatsku omogućuje svim kupcima i korisnicima Ford vozila kupljenim isključivo u ovlaštenoj mreži na teritoriju Hrvatske produženo jamstvo u trajanju tri (3) godine ili do prijeđenih 150.000 km za osobna vozila / do prijeđenih 200.000 km za laka komercijalna vozila, što prije nastupi. Razdoblje produženog jamstva počinje teći datumom isteka osnovnog jamstva, do najduže 5 godina od dana aktiviranja osnovnog Ford jamstva. Produženo jamstvo za Ford motorna vozila lokalni je proizvod tvrtke Grand Dalewest d.o.o. i ostvaruje se samo na teritoriju Republike Hrvatske neovisno o mjestu nastanka kvara.

Uvjeti za ostvarivanje prava na produženo jamstvo

Korisnik može ostvariti prava temeljem produženog jamstva jedino u slučaju da je vozilo tokom cijelog perioda trajanja osnovnog i produženog jamstva servisirano na sljedeći način: a) za period prve 2 godine: redovni servisi i održavanje s originalnim Ford dijelovima u bilo kojem ovlaštenom servisu u Republici Hrvatskoj prema uputama i uvjetima jamstva (Ford servisna knjižica) o servisnom intervalu od strane Ford Motor Company.

Model

Varijanta/motor

Servisni interval

Servisni interval

B-MAX

Svi

12 mjeseci

20.000 km

C-MAX

Svi

12 mjeseci

20.000 km

EcoSport

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Edge[1]

Svi

24 mjeseca

30.000 km

Fiesta

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Fiesta 2017

Svi

24 mjeseca

30.000 km

Focus

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Galaxy

1.5 lit

12 mjeseci

20.000 km

Galaxy

2.0 lit

12 mjeseci

20.000 km

Galaxy[1]

2.0 lit diesel

24 mjeseca

30.000 km

Ka

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Ka+

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Kuga

1.5 lit

12 mjeseci

20.000 km

Kuga

1.6 lit

12 mjeseci

20.000 km

Kuga

2.0 lit

12 mjeseci

20.000 km

Kuga[1]

2.0 lit diesel

24 mjeseca

30.000 km

Mondeo

1.0 lit

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

1.5 lit

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

2.0 lit Hybrid

12 mjeseci

20.000 km

Model

Varijanta/motor

Servisni interval

Servisni interval

Mondeo

2.0 lit

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

2.5 lit

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo[1]

1.5 lit diesel

24 mjeseca

30.000 km

Mondeo

1.6 lit

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo[1]

2.0 lit diesel

24 mjeseca

30.000 km

Mustang

Svi

12 mjeseci

15.000 km

Ranger[1]

Svi

24 mjeseca

30.000 km

S-MAX

1.5 lit

12 mjeseci

20.000 km

S-MAX

2.0 lit

12 mjeseci

20.000 km

S-MAX[1]

2.0 lit diesel

24 mjeseca

30.000 km

Tourneo Connect

Manualni mjenjač

12 mjeseci

30.000 km

Tourneo Connect

Automatski mjenjač

12 mjeseci

20.000 km

Tourneo Courier

Svi

12 mjeseci

30.000 km

Tourneo Custom[1]

2.0 lit diesel

24 mjeseca

60.000 km

Tourneo Custom[1]

2.2 lit diesel

24 mjeseca

50.000 km

Transit[1]

2.0 lit diesel

24 mjeseca

60.000 km

Transit[1]

2.2 lit diesel

24 mjeseca

50.000 km

Transit Connect

Manualni mjenjač

12 mjeseci

30.000 km

Transit Connect

Automatski mjenjač

12 mjeseci

20.000 km

Transit Courier

Svi

12 mjeseci

30.000 km

Transit Custom[1]

2.0 lit diesel

24 mjeseca

60.000 km

Transit Custom[1]

2.2 lit diesel

24 mjeseca

50.000 km

[1] Svakih 12 mjeseci preporučeni kontrolni pregled b) za period nakon 2 godine pa do isteka produženog jamstva odnosno do isteka 5 godina ili do prijeđenih 150.000 km za osobna vozila / do prijeđenih 200.000 km za laka komercijalna vozila: redovni servisi s originalnim Ford dijelovima u bilo kojem ovlaštenom Ford servisu u Republici Hrvatskoj u obaveznom servisnom intervalu jednom godišnje ili do prijeđenih 20.000 km od posljednjeg redovnog servisa za osobna vozila / do prijeđenih 25.000 km za laka komercijalna vozila, što prije nastupi.

Model

Varijanta/motor

Servisni interval

Servisni interval

B-MAX

Svi

12 mjeseci

20.000 km

C-MAX

Svi

12 mjeseci

20.000 km

EcoSport

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Edge

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Model

Varijanta/motor

Servisni interval

Servisni interval

Fiesta

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Focus

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Galaxy

1.5 lit

12 mjeseci

20.000 km

Galaxy

2.0 lit

12 mjeseci

20.000 km

Galaxy

2.0 lit diesel

12 mjeseci

20.000 km

Ka

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Ka+

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Kuga

Svi

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

1.0 lit

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

1.5 lit

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

2.0 lit Hybrid

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

2.0 lit

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

2.5 lit

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

1.5 lit diesel

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

1.6 lit

12 mjeseci

20.000 km

Mondeo

2.0 lit diesel

12 mjeseci

20.000 km

Mustang

Svi

12 mjeseci

20.000 km

S-MAX

1.5 lit

12 mjeseci

20.000 km

S-MAX

2.0 lit

12 mjeseci

20.000 km

S-MAX

2.0 lit diesel

12 mjeseci

20.000 km

Ranger

Svi

12 mjeseci

25.000 km

Tourneo Connect

Manualni mjenjač

12 mjeseci

25.000 km

Tourneo Connect

Automatski mjenjač

12 mjeseci

25.000 km

Tourneo Courier

Svi

12 mjeseci

25.000 km

Tourneo Custom

2.0 lit diesel

12 mjeseci

25.000 km

Tourneo Custom

2.2 lit diesel

12 mjeseci

25.000 km

Transit

2.0 lit diesel

12 mjeseci

25.000 km

Transit

2.2 lit diesel

12 mjeseci

25.000 km

Transit Connect

Manualni mjenjač

12 mjeseci

25.000 km

Transit Connect

Automatski mjenjač

12 mjeseci

25.000 km

Transit Courier

Svi

12 mjeseci

25.000 km

Transit Custom

2.0 lit diesel

12 mjeseci

25.000 km

Transit Custom

2.2 lit diesel

12 mjeseci

25.000 km

Ukoliko se uključi indikator za promjenu ulja ili bilo koji drugi indikator upozorenja, vozilo treba odvesti u ovlašteni servis bez obzira na gore navedene vremenske i servisne intervale. Popis ovlaštenih Ford servisa možete naći na web stranici https://ford.hr/distributeri

Administriranje i ostvarivanje prava na naknadu štete obuhvaćene produženim jamstvom

Za kvarove nastale na teritoriju Republike Hrvatske korisnik je dužan odmah, a najkasnije u roku od 3 (slovima: tri) radna dana prijaviti nastali kvar, te omogućiti pregled oštećenog vozila u ovlaštenom Ford servisu. Korisnik je nadalje dužan odmah poduzeti sve mjere radi otklanjanja i smanjenja štete, da se vozilo ne izlaže daljnjim oštećenjima, a pridržavajući se pritom uputa proizvođača vozila. Korisnik je dužan pružiti ovlaštenom Ford servisu sve podatke kojima raspolaže, a koji bi mogli biti potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine kvara. Ukoliko Korisnik propusti izvršiti svoje obveze, isti je dužan nadoknaditi štetu koju Davatelj produženog jamstva može zbog toga pretrpjeti.

Za kvarove nastale na teritoriju Republike Hrvatske, Ford Assistance će se pobrinuti za vaše vozilo. Korisnik je dužan prijaviti vrstu kvara, lokaciju vozila te broj šasije vozila u trenutku nastanka kvara na broj telefona Ford mobilnog jamstva u Republici Hrvatskoj 0800 7987. Ako se problem ne može riješiti na cesti, možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti vuču vašeg vozila do najbližeg Ford ovlaštenog servisa. Ako vozilo ne može biti popravljeno isti dan, možemo ponuditi jedno od sljedećeg:
a) zamjensko vozilo

 • pod uvjetom da je vozilo odvučeno od strane Ford Assistance, možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati zamjensko vozilo u trajanju od dva radna dana, dok je vozilo na popravku. Davatelj usluge će morati vidjeti valjanu vozačku dozvolu, i morati ćete ostaviti polog putem kreditne kartice. Imajte na umu da ne možemo jamčiti dostupnost vozila s dodacima kao što su krovni nosači, kuke i sl.

b) nastavak putovanja

 • ako je vozilo ostalo nepokretno na putu do vašeg planiranog odredišta, vaše vozilo je odveženo u Ford ovlašteni servis i popravak ne može biti dovršen isti dan, vi moguće želite nastaviti svoje izvorno putovanje. Možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti razumne putne troškove za vas i vaše putnike.

Za kvarove nastale izvan teritorija Republike Hrvatske primijeniti će se sljedeća procedura:

 • korisnik je dužan prijaviti vrstu kvara, lokaciju vozila te broj šasije vozila u trenutku nastanka kvara na broj telefona Ford mobilnog jamstva u inozemstvu +385 1 4640 141.
 • korisnik samostalno snosi troškove prijevoza pokvarenog vozila u ovlašteni Ford servis i samostalno snosi troškove popravka vozila u inozemstvu;
 • po povratku u Hrvatsku, korisnik će Grand Dalewestu d.o.o. priložiti kompletnu dokaznu dokumentaciju o kvaru, popravku i ukupnim troškovima (radni nalog i račune) osobno, skenirano putem emaila na adresu produljeno.jamstvo@ford.hr ili poštom na adresu Ljubljanska avenija 4, 10000 Zagreb s naznakom „Produljeno jamstvo u inozemstvu";
 • ukoliko dokumentacija bude valjana, Grand Dalewest d.o.o. će korisniku vratiti utrošen iznos u kunskoj protuvrijednosti (po srednjem tečaju HNB na dan isplate) osobno ili direktno na broj tekućeg računa;
 • ukoliko kvar na vozilu u produženom jamstvu nije prijavljen isključivo na način kao što je navedeno u točki a), Grand Dalewest d.o.o. neće smatrati obaveznim obeštetiti korisnika neovisno o tome što vozilo ima valjano produženo jamstvo.

Evidencija servisiranja vozila u ovlaštenom Ford servisu i u predviđenom servisnom/vremenskom intervalu vrši se upisom u Digitalnu servisnu evidenciju (Ford Digital Service Record system) i u ovu knjižicu ovjerom ovlaštenog servisa na za to predviđenim mjestima.

Karoserija je pokrivena osnovnim Ford jamstvom. Pobrinite se da karoseriju redovito provjerava ovlašteni Ford servis prema preporukama proizvođača. Način popravka, kao i potrebne rezervne dijelove određuje odgovorna osoba ovlaštenog Ford servisa, poštujući sve standarde i normative definirane od strane proizvođača vozila.

Izuzeća i isključenja produženog jamstva

Iz produženog jamstva se izuzimaju:

 • pogonsko remenje
 • brtve zamijenjene kao prilikom servisnih postupaka
 • ulja i tekućine
 • pročistači ulja, zraka, peludi, goriva, DPF (diesel filter čestica)
 • baterija daljinskog upravljača
 • svjećice
 • metlice brisača
 • žarulje (Xenon žarulje, LED svjetla i osvjetljenje kontrolne ploče su pokriveni)
 • akumulator
 • kočione obloge, diskovi, lamele kvačila i ostali dijelovi povezani s trenjem uslijed istrošenosti, ali su pokriveni produženim jamstvom u slučaju greške u izradi
 • staklo (grijači elementi su pokriveni produženim jamstvom)
 • normalno trošenje

Iz produženog jamstva se isključuju:

 • prava koja su korisniku priznata od strane proizvođača vozila;
 • prava iz retroaktivnog nekorištenja vozila ili troškove zamjenskog vozila, rent-a-cara i sl. te ostala prava koja nastanu iz štetnog slučaja;
 • prava koja su korisniku priznata na osnovi kasko police osiguranja vozila;
 • štete nastale nestručnim popravcima koje nije izvršio ovlašteni Ford servis;
 • štete nastale prometnim nesrećama ili neodgovarajućom odnosno nepravilnom uporabom vozila ili bilo koje druge neodobrene uporabe i preinake;
 • štete od zanemarivanja, vanjskih utjecaja i poplave;
 • troškovi po osnovi kontrolnih pregleda, radova na održavanju vozila te popravka ili zamjene potrošnih dijelova, ulja, maziva;
 • sredstava protiv zamrzavanja, kočione tekućine te sitni potrošni materijal;
 • troškovi nastali prirodnim trošenjem dijelova i sklopova iz opsega jamstvenog paketa;
 • kvarovi koji su nastali kao posljedica nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvara;
 • kvarovi koji su nastali korištenjem rezervnih dijelova koji nisu propisani od strane proizvođača vozila;
 • kvarovi koji su uzrokovani pogonskim gorivom loše kvalitete;
 • kvarovi koji su nastali na dijelovima i sklopovima s tekućim plinom ukoliko je isto ugrađeno u vozilo;
 • naknadne preinake vozila i opreme koja je u vozilo ugrađena nakon isporuke vozila Korisniku;
 • provjere i podešavanja – manje provjere i podešavanja dijelova vozila gdje nije potrebna zamjena dijelova – npr. pritezanje ili otpuštanje vijaka, podešavanje geometrije kotača

Gubitak prava na produženo jamstvo

Korisnik gubi prava iz produženog jamstva u slijedećim slučajevima:

 • protekom roka od 5 godina od dana kupnje motornog vozila kod ovlaštenog distributera Ford vozila u Republici Hrvatskoj;
 • ukoliko se korisnik ne pridržava ovih Općih uvjeta produženog jamstva;
 • ukoliko se vozilo na koje se odnosi produženo jamstvo koristi na utrkama ili sličnim sportskim manifestacijama;
 • neovlašteno modificiranje tvorničkog softwarea vozila
 • ukoliko se vozilo na koje se odnosi produženo jamstvo koristi suprotno

Ford produljeno jamstvo

Počevši od 10.4.2018., svi Ford modeli osobnih vozila (osim modela Focus MCA) imat će uključeno 5 godišnje jamstvo, na način da je prvih 24 mjeseca od prodaje vozilo pokriveno tvorničkim jamstvom, a sljedećih 36 mjeseci pokriveno je lokalnim jamstvom (ukoliko vozilo nije prešlo 150.000km).

Svi kupci svih Ford modela lakih komercijalnih vozila mogu doplatiti niže navedeni iznos uplatom kojeg za svoje lako komercijalno vozilo omogućuju 5 godišnje jamstvo, na način da je prvih 24 mjeseca od prodaje vozilo pokriveno tvorničkim jamstvom, a sljedećih 36 mjeseci pokriveno je lokalnim jamstvom (ukoliko vozilo nije prešlo 200.000km).

Svi kupci svih modela Ford Focus MCA mogu doplatiti niže navedeni iznos uplatom kojeg za svoj novi Focus MCA omogućuju 5 godišnje jamstvo, na način da je prvih 24 mjeseca od prodaje vozilo pokriveno tvorničkim jamstvom, a sljedećih 36 mjeseci pokriveno je lokalnim jamstvom (ukoliko vozilo nije prešlo 150.000km).

Svi kupci osobnih vozila od 10.4.2018. nadalje prilikom isporuke dobiti će i Knjižicu produljenog jamstva.

Produžite jamstvo na svom fordu

Kupili ste Ford nedavno? Želite produženo jamstvo?

Počevši od 10.4.2018., svi trenutni korisnici svih Ford modela osobnih vozila do maksimalne starosti od 24 mjeseca od trenutka aktiviranja tvorničkog jamstva i uz uvjet da imaju manje od 150.000km mogu doplatiti niže navedeni iznos uplatom kojeg za svoje osobno vozilo omogućuju 5 godišnje jamstvo od trenutka aktiviranja tvorničkog jamstva ili maksimalno 150.000km. Osobna vozila do 12 mjeseci starosti od aktiviranja tvorničkog jamstva imaju dodatni cjenovni benefit.

Svi trenutni korisnici svih Ford modela lakih komercijalnih vozila do maksimalne starosti od 24 mjeseca od trenutka aktiviranja tvorničkog jamstva i uz uvjet da imaju manje od 200.000km mogu doplatiti niže navedeni iznos uplatom kojeg za svoje lako komercijalno vozilo omogućuju 5 godišnje jamstvo od trenutka aktiviranja tvorničkog jamstva ili maksimalno 200.000km. Laka komercijalna vozila do 12 mjeseci starosti od aktiviranja tvorničkog jamstva imaju dodatni cjenovni benefit.