Pomoć na cesti

Mobilno jamstvo - Ford asistencija

24 sata na raspolaganju

Besplatni broj telefona: 0800 7987

Ford Asistencija je program pomoći na cesti posebno osmišljen da omogući potpunu sigurnost vozačima automobila Ford u nepredviđenim i hitnim slučajevima.

Ford Asistencija je na raspolaganju u cijeloj Europi 24 sata dnevno,  365 dana u godini.

Ford Asistencija je dostupna za sva nova putnička i gospodarska vozila marke Ford kupljena u ovlaštenoj mreži generalnog uvoznika i distributera marke Ford za Republiku Hrvatsku, tvrtke Grand Auto, i vrijedi tijekom trajanja jamstva na vozilo.

Ova usluga vezana je uz vozilo, što znači da svi vozači i suputnici koji upravljaju vozilom uz dozvolu vlasnika mogu dobiti traženu uslugu.

Ford Asistencija se može koristiti na putovanjima u zemlji ili na putovanjima u druge zemlje Europe.

Ford Asistencija pruža mogućnost otklona kvara na vozilu ili vuču vozila do najbližeg Ford ovlaštenog servisa ukoliko je kvar nemoguće otkloniti na licu mjesta. Ukoliko kvar nije moguće otkloniti isti dan tijekom radnog vremena u Fordovom ovlaštenom servisu, Ford Asistencija će omogućiti zamjensko vozilo (rent a car) istog dana kada je kvar nastao.

Ford Asistencija može ponuditi uslugu pronalaženja hotelskog smještaja, ako se ne koristi usluga zamjenskog vozila.

Ford Asistencija pruža uslugu nabave prijevoznih karata za vozača i suputnike ukoliko kvar nije moguće otkloniti u Fordovoj ovlaštenoj servisnoj mreži. Ova usluga se može koristiti ukoliko se korisnik odlučio za korištenje usluge pribave smještaja ili zamjenskog vozila.

Ford Asistencija pruža usluge besplatnog preuzimanja vozila nakon popravka. U slučaju kvara vozač treba kontaktirati operatera na besplatni broj telefona te mu dati podatke o vlasniku vozila, adresu korisnika u mjestu stalnog boravka, adresu lokacije na kojoj se dogodio kvar i odgovarajući telefonski broj za uspostavu veze.Također je potrebno dati operateru podatke o marci i tipu vozila, identifikacijski broj vozila (VIN broj), datum prve registracije i registarsku oznaku.

Gornji podaci su potrebni radi provjere prava na uslugu, a nalaze se u vašem dnevniku servisa. Ukoliko korisnik ne želi pružiti navedene podatke gubi pravo na korištenje usluge.