SERVISNI PAKETI METLICE BRISAČA

SERVISNI PAKETI METLICE BRISAČA

Svi servisni paketi METLICE BRISAČA dodatno uključuju uslugu montaže i 250 ml originalnog Ford koncentrata zimske tekućine za vjetrobranska stakla.

Za sve informacije kontaktirajte najbližeg ovlaštenog Ford servisnog partnera.