REACH

ford reach cover image

Ford je posvećen promicanju odgovorne proizvodnje, rukovanja i uporabe svojih proizvoda. Zato podržavamo temeljne ciljeve REACH-a, uredbe Europske unije koja se odnosi na registraciju, procjenu, autorizaciju i ograničenje kemikalija. Posebno podržavamo članak 33. stavak 1. Uredbe REACH (Uredba EZ 1907/2006). To se odnosi na tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVCH - Substances of Very High Concern) koje se nalaze na trenutnom Popisu za autorizaciju. Ako su ove tvari prisutne u proizvodu, važno je osigurati njihovu sigurnu upotrebu. Uredba REACH ima za cilj informirati potrošače o opasnostima i pomoći im da poduzmu odgovarajuće mjere upravljanja rizikom. Cilj koji Ford u potpunosti podržava!

Sva vozila

Gospodarska vozila

Vozila u dolasku