Servis i popravci

Servis i popravci

Mi u Fordu uvijek težimo osiguranju kvalitetnog servisa i popravaka vašeg vozila, na jednaki način kao što smo ga kvalitetno izradili. Naše odlično obučeno tehničko osoblje će vam pomoći održati vaš Ford u savršenom stanju i sigurnim za vožnju, te također zadržati njegovu prodajnu vrijednost. Možete očekivati vrijednost za uložena sredstva, profesionalnu uslugu i visoko kvalitetne dijelove od osoblja koje najbolje poznaje vaše vozilo.

Servis i održavanje

Prednosti ovlaštenih Ford servisa i održavanja Vašeg Forda u njima sežu puno dalje od servisnih intervala. Ovlašteni Ford partneri posjeduju suvremene i dobro opremljene servisne radionice a osim toga u njima rade djelatnici koji raspolažu stručnim znanjima i vještinama potrebnim za brz i kvalitetan popravak Vašeg vozila. Pravilnim održavanjem u ovlaštenom servisu izbjeći ćete nepotrebne troškove popravaka zbog pogrešnog korištenja, zapuštanja ili nepropisnog održavanja, te ćete dodatno povećati vrijednost svoga vozila kod eventualne prodaje. Zbog toga bi trebali:

  • Dovesti Vaše vozilo do ovlaštenog Ford partnera zbog jamstvenog popravka čim primjetite kvar. Ovime ćete smanjiti obim popravaka na Vašem vozilu.
  • Vaše vozilo servisirati prema Ford-ovim preporukama. Napomena: Budete li duže vrijeme zanemarivali redovno održavanje i redovne servise, smanjiti će se jamstvena pokrivenost oštećenih dijelova.
  • Osigurati da se prilikom servisa koriste originalni Ford-ovi dijelovi i tekućine ili, dijelovi i tekućine koji kvalitetom odgovaraju originalnim Ford-ovim dijelovima i tekućinama.
  • Voditi urednu i potpunu evidenciju održavanja u knjižici te sačuvati sve primljene račune kao dokaz da je vozilo redovno servisirano, u skladu sa Ford servisnim planom, koristeći odgovarajuće dijelove i tekućine. To će vam pomoću u slučaju da želite ostvariti jamstveno pravo koje uključuje dijelove na čiji je kvar moglo utjecati neodgovarajuće ili neredovito održavanje.

Napomena: Posebno je važno sačuvati originalne račune kada servis ili popravke ne obavljate kod ovlaštenog Ford partnera. Trebati će Vam pri ostvarivanju prava iz jamstva, kao dokaz da su poštovane preporuke Forda i da su korišteni odgovarajući dijelovi i tekućine. Da bi izbjegli moguće nesporazume bitno je da svi takvi računi sadrže ime i adresu servisa koji je izvršio popravak i ime proizvođača i dobavljača korištenih dijelova i tekućina.

  • Karoseriju održavati redovnim čišćenjem prema Ford uputama.
  • Osigurati redovite provjere karoserije kod ovlaštenog Ford partnera u skladu s preporukama u knjižici i bilježenje rezultata pregleda u dnevniku.

Napomena: Ako se zanemari održavanje karoserije kako je gore navedeno, umanjit će se jamstvo na prohrđavanje.

Tijekom razvoja Ford vozila, provode se sveobuhvatna ispitivanja kako bi se osiguralo zadovoljenje standarda za sve dijelove i tekućine po pitanju sigurnosti, izdržljivosti i performansi.

Dok obavlja bilo koji popravak pokriven jamstvom, ovlašteni Ford partner dužan je ugraditi originalne Ford dijelove i tekućine. Kako biste maksimalno iskoristili prednosti svog vozila, preporuča se da za bilo koji servis ili popravak koristite originalne Ford dijelove i tekućine. Na Vašem vozilu postoji određeni broj ključnih dijelova gdje je to vrlo važno. Na primjer, kada se prilikom servisiranja ili popravka mijenjaju kočione obloge, one trebaju zadovoljavati stroge sigurnosne standarde, a da biste to postigli, ugrađeni dijelovi moraju biti originalni Ford dijelovi koji zadovoljavaju odgovarajuće Ford tehničke standarde i standarde kontrole kvalitete.

Ako je u slučaju nužde ugrađen neki dio koji nije originalan Ford proizvod, obratite se što prije svom ovlaštenom Ford partneru.

Servisni intervali

Za vrijeme trajanja životnog vijeka Vašeg vozila važno je redovito izvoditi servise, u godišnjim razmacima ili nakon određenog broja prijeđenih kilometara (što nastupi prije) kako je prikazano u donjim tablicama.

Točan sadržaj svakog servisa razlikuje se od modela do modela i zavisi o starosti te prijeđenom broju kilometara vozila. Na Vaš zahtjev ovlašteni Ford partner dati će Vam kopiju rasporeda servisa, sa svim servisnim operacijama koje se odnose na Vaše vozilo. Pored toga liste se mogu naći na:

www.etis.ford.com/fordservice

Na sljedećim stranicama nalazi se evidencija redovnih servisa. Podaci su vrlo važni i uvjetuju Ford jamstvo Vašeg vozila. Pobrinite se da Vaš ovlašteni Ford partner potvrdi odgovarajuću rubriku nakon svakog servisa.

Trening centar

Kako bi slogan Go Further istinski osjetili u svemu što nosi oznaku Ford, osim potrebe za ulaganjima u radionice i njihovu opremljenost najsuvremenijim dijagnostičkim uređajima, potrebno je kontinuirano ulagati i u svoje djelatnike.

Grand Auto je tu potrebu prepoznao te ustanovio vlastiti Trening centar u kojem djelatnici svih ovlaštenih servisera u Republici Hrvatskoj imaju priliku upoznati se s najnovijim tehnologijama i dostignućima na području automobilske tehnike. Svi djelatnici tijekom godine prolaze kroz niz stručnih usavršavanja i obuka za pojedine modele vozila i prije nego što su ti modeli dostupni na tržištu.

Edukacija u Trening centru se obavlja po Fordovom međunarodno priznatom Masters programu čime se osigurava visoka razina kvalitete usluga u svim ovlaštenim Fordovim servisima širom svijeta. Kao potvrdu o uspješno završenoj obuci polaznicima se dodjeljuju certifikati koje možete vidjeti u svim ovlaštenim servisima a koji su Vam jamstvo da će Vaše vozilo održavati kvalificirano i stručno osoblje servisa.

Servisni opoziv

Provjerite servisni opoziv unosom identifikacijskog broja vozila.

Ukoliko je za vaše vozilo naznačen servisni opoziv, molim vas da se obratite najbližem ovlaštenom Ford servisu.

Žalbe i pohvale na rad servisera

Mi u Fordu uvijek težimo osiguranju kvalitetnog servisa i popravka vašeg vozila, na jednaki način kao što smo ga kvalitetno izradili.

Ukoliko imate primjedbe ili pohvale na rad naših servisera, molimo vas javite nam se na e-mail adresu: info@ford.hr.