Ford Financiranje

Ford Financiranje

Provjerite posebne ponude financiranja u suradnji s našim partnerima:

 • Operativni i financijski leasing
 • Mogućnost financiranja bez učešća
 • Financiranje bez troška obrade
 • Akcijska kamatna stopa
 • Financiranje pravnih i fizičkih osoba

Vidi više...

 • Operativni i financijski leasing
 • Mogućnost financiranja bez učešća
 • Financiranje bez troška obrade
 • Akcijska kamatna stopa
 • Financiranje pravnih i fizičkih osoba

Vidi više...

     

 • Operativni leasing
 • Operativni leasing s dodatnim uslugama ("fleet management")
 • Mogućnost financiranja bez učešća
 • Financiranje bez troška obrade
 • Akcijska kamatna stopa
 • Financiranje pravnih osoba

Vidi više...

 • Operativni leasing s dodatnim uslugama ("fleet management")
 • Mogućnost financiranja bez učešća
 • Financiranje bez troška obrade
 • Akcijska kamatna stopa
 • Financiranje pravnih i fizičkih osoba

Vidi više...