FORD FINANCIRANJE

Provjerite posebne ponude financiranja u suradnji s našim partnerima:

 • Operativni i financijski leasing

 • Mogućnost financiranja bez učešća

 • Financiranje bez troška obrade

 • Akcijska kamatna stopa

 • Financiranje pravnih i fizičkih osoba • Operativni i financijski leasing

 • Mogućnost financiranja bez učešća

 • Financiranje bez troška obrade

 • Akcijska kamatna stopa

 • Financiranje pravnih i fizičkih osoba


 • Operativni i financijski leasing

 • Mogućnost financiranja bez učešća

 • Financiranje bez troška obrade

 • Akcijska kamatna stopa

 • Financiranje pravnih i fizičkih osoba 

 • Operativni leasing

 • Operativni leasing s dodatnim uslugama ("fleet management")

 • Financiranja bez učešća

 • Financiranje bez troška obrade

 • Akcijska kamatna stopa

 • Financiranje pravnih osoba, obrta i samostalne djelatnosti
Moove On financiranje

 • Operativni leasing s dodatnim uslugama ("fleet management")

 • Mogućnost financiranja bez učešća

 • Financiranje bez troška obrade

 • Akcijska kamatna stopa

 • Financiranje pravnih i fizičkih osoba