REACH regulacija

Ford je predan odgovornoj proizvodnji, rukovanju i korištenju svojih proizvoda. Zato podržavamo ciljeve REACH-a, uredbe Europske unije o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija.

Kada su te tvari prisutne u proizvodu, važno je osigurati sigurnu uporabu. Uredba REACH ima za cilj informirati potrošače o opasnostima i podržati ih u poduzimanju odgovarajućih mjera upravljanja rizikom. Cilj koji Ford u potpunosti podržava!

Konkretno, podržavamo članak 33(1) Uredbe REACH (Uredba EC 1907/2006). To se odnosi na vrlo zabrinjavajuće tvari (SVHC), koje su uključene u tzv. popis kandidata.

Nova Ford Fiesta

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Ford Eco Sport

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Ford Puma

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Novi Ford Focus

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Ford Mondeo

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Ford Galaxy & Ford S-Max

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Novi Ford Kuga

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Novi Ford Ranger

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Ford Ranger

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Ford Custom

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Ford Transit

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Ford Connect

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Novi Ford Connect

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Ford Edge

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje. 

Mustang MACH E

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Ford Mustang

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.

Novi Ford Explorer

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje. 

Ford Courier

Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.