REACH regulacija

Ford je predan odgovornoj proizvodnji, rukovanju i korištenju svojih proizvoda. Zato podržavamo ciljeve REACH-a, uredbe Europske unije o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija.

Kada su te tvari prisutne u proizvodu, važno je osigurati sigurnu uporabu. Uredba REACH ima za cilj informirati potrošače o opasnostima i podržati ih u poduzimanju odgovarajućih mjera upravljanja rizikom. Cilj koji Ford u potpunosti podržava!

Konkretno, podržavamo članak 33(1) Uredbe REACH (Uredba EC 1907/2006). To se odnosi na vrlo zabrinjavajuće tvari (SVHC), koje su uključene u tzv. popis kandidata.
Nova Ford Fiesta
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Ford Eco Sport
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Ford Puma
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Novi Ford Focus
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Ford Mondeo
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Ford Galaxy & Ford S-Max
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Novi Ford Kuga
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Novi Ford Ranger
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Ford Ranger
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Ford Custom
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Ford Transit
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Ford Connect
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Novi Ford Connect
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Ford Edge
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje. 
Mustang MACH E
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Ford Mustang
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.
Novi Ford Explorer
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje. 
Ford Courier
Informacije o sigurnoj uporabi posebno zabrinjavajućih tvari pročitajte ovdje.