Ford školovanja

Grand Dalewest d.o.o. omogućuje sudjelovanje na tehničkim pred školovanjima i školovanjma svim zainteresiranim serviserima. Školovanja se izvode na lokaciji regionalnog tehničkog centra smještenog na adresi: Industrijska cesta 2, Mirna Peč, Slovenija.

Cijena tehničkih školovanja u 2023 godini za školovanja obnove znanja iznosi za jednog sudionika 1.506,9 HRK + PDV (200 EUR + PDV) po danu školovanja.

Školovanja u najavi:

  • Novi u Fordu
  • Kuga PHEV
  • Mach-E
  • E-Transit
  • Audio&sustav zabave
  • PTS dijagnostika
  • Stars program
  • Ručni mjenjači
  • Automatski mjenjači
  • Novi Connect

Naknadno ćemo objaviti termine školovanja.