Novi Ford dealer u Zagrebu - GT automobili d.o.o.

Nakon nedavnog obnavljanja mreže partnera, a sve s ciljem daljnjeg rasta i širenja poslovanja, Grand Dalewest d.o.o. kao generalni uvoznik Ford marke za Hrvatsku, najavljuje početak rada novog partnera GT Automobili d.o.o. koji će djelovati na području grada Zagreba.S time će od 01.01.2019. Ford u Zagrebu biti prisutan na tri lokacije, GT Automobili Veliko Polje, Grand Auto Sesvete i Grand Auto Jankomir.

Društvo GT Automobili d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, počelo je s radom 1993. godine i zapošljavalo je 2 djelatnika, a sam vlasnik je bio jedanod njih. Danas je zaposleno ukupno 19 djelatnika na lokacijama u Zagrebu i Splitu. GT Automobili d.o.o. također će otvoriti i prodajno servisni Ford centar u Splitu, s očekivanim početkom rada sredinom 2019. godine.

GT Automobili d.o.o.na adresi Betinska 1, blizu glavne ceste iz Velike Gorice prema Zagrebu, je novi Ford prodajni i servisni centar, na lokaciji koja omogućuje laku i brzu dostupnost velikom broju Ford zaljubljenika iz Zagreba i okolice.

Dio dosadašnjih prodajno servisnih partnera preuzeo je isključivo servisnu ulogu - tako su već otprije poznate lokacije Auto Hrvatske u Zagrebu i Karlovcu, lokacija Modul Auto u Zadru, lokacija Ford Pogarčić u Rijeci, AS Lacković u Velikoj Mlaci kraj Zagreba, lokacija Vukman Motors u Trogiru, lokacija AC Krivak u Koprivnici te lokacija Automehanika u Vinkovcima prenamijenjene isključivo u servisne salone, sve s ciljem kako bismo dosadašnjim vlasnicima Ford vozila i dalje omogućili brzu i dostupnu podršku te kvalitetno održavanje vozila.

Novootvoreni centar GT Automobila u Zagrebu, budućicentri u Varaždinu, Karlovcu, Splitu i Zadru, Ford prodajno servisni centri AC Bilić u Slavonskom Brodu, AMC Međimurje u Čakovcu, Grand Auto u Zagrebu, Puli, Splitu i Osijeku, Omega Auto u Čilipima, AS Lacković u Sisku te Krainc Auto u Rijeci uređuju se prema novim standardima i u skladu s novim vizualnim identitetom marke – Ford Premium standard. Usklađenost s novim standardima, što ne uključuje iskorak samo u vizualnom već i u smislu podizanja kvalitete svih usluga ovlaštenih centara kroz edukaciju cjelokupnog osoblja zaposlenog u mreži, iziskuje ulaganje od minimalno 10 milijuna kuna s očekivanim završetkom prilagodbe najkasnije do početka jeseni 2019.