Produljeno jamstvo

Nakon isteka osnovnog jamstva od 2 godine, Ford Motor Company kao Davatelj produljenog jamstva pod nazivom FORD PROTECT – Produljeno jamstvo omogućuje kupcima i korisnicima Ford vozila (kupljenim isključivo u ovlaštenoj mreži na teritoriju Hrvatske) produljeno jamstvo u trajanju od dodatne tri godine za osobna i laka komercijalna vozila.

Razdoblje produljenog jamstva počinje teći datumom isteka osnovnog jamstva, do najduže pet godina od dana aktiviranja osnovnog Ford jamstva.

Ford Protect - produljeno jamstvo

FORD PROTECT – Produljeno jamstvo pokriva zahtjev za popravak ili zamjenu dijela vozila zbog neispravnosti izrade ili materijala, pod uvjetom da je vozilo u izvornom stanju kako ga je proizveo Ford, osim onih dijelova koji su posebno isključeni. Dio će biti popravljen (ili zamijenjen po izboru servisera) bez naknade od strane Fordovog ovlaštenog servisa u skladu sa sljedećim uvjetima i isključenjima.

Korisnik može ostvariti prava temeljem produljenog jamstva jedino u slučaju da je vozilo tijekom cijelog perioda trajanja osnovnog i produljenog jamstva servisirano na sljedeći način:

FORD PROTECT – Produljeno jamstvo pokriva zahtjev za popravak ili zamjenu dijela vozila zbog neispravnosti izrade ili materijala, pod uvjetom da je vozilo u izvornom stanju kako ga je proizveo
Ford, osim onih dijelova koji su posebno isključeni (vidi dalje u tekstu). Dio će biti popravljen (ili zamijenjen po izboru servisera) bez naknade od strane Fordovog ovlaštenog servisa u skladu sa sljedećim uvjetima i isključenjima. 

Za period osnovnog i produljenog jamstva: redovni servisi i održavanje s rezervnim dijelovima propisanim od strane proizvođača u bilo kojem ovlaštenom Ford servisu prema uputama proizvođača i uvjetima jamstva po servisnom intervalu Digital Service Record (DSR) određenom od strane Ford Motor Company. Odrađeni redovni servisi obavezno se moraju upisati u Ford elektronsku evidenciju DSR-a. Potrebno je servisirati vozilo unutar +/- 1000 km ili +/- mjesec dana od zadanog termina.

Ukoliko se uključi indikator za promjenu ulja ili bilo koji drugi indikator upozorenja, vozilo treba odmah odvesti u ovlašteni servis, bez obzira na gore navedene vremenske i servisne intervale.

Svi zamijenjeni dijelovi nakon izvršenog jamstvenog popravka postat će vlasništvo kompanije Ford.

Uvjeti za ostvarivanje prava na Produljeno jamstvo

Za nastale kvarove korisnik je dužan odmah, a najkasnije u roku od tri (3) radna dana prijaviti nastali kvar te omogućiti pregled oštećenog vozila u ovlaštenom Ford servisu.

Korisnik je nadalje dužan odmah poduzeti sve mjere radi otklanjanja i smanjenja štete, dok se vozilo ne izlaže daljnjim oštećenjima, a pridržavajući se pri tome uputa proizvođača vozila. Korisnik je dužan pružiti ovlaštenom Ford servisu sve podatke kojima raspolaže, a koji bi mogli biti potrebni za utvrđivanje uzroka, opsega i visine kvara.

Ukoliko korisnik propusti izvršiti svoje obaveze, isti je dužan nadoknaditi štetu koju Davatelj Produljenog jamstva može zbog toga pretrpjeti.

Evidencija servisiranja vozila u ovlaštenom Ford servisu i u predviđenom servisnom/vremenskom intervalu vrši se upisom u DSR.

Karoserija je pokrivena osnovnim Ford jamstvom. Pobrinite se da karoseriju redovito provjera ovlašteni Ford servis prema preporukama proizvođača.

Način popravka, kao i potrebne rezervne dijelove određuje odgovorna osoba ovlaštenog Ford servisa, poštujući sve standardne i normative definirane od strane proizvođača vozila.

Ako se problem ne može riješiti na cesti, možemo
prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti vuču vašeg vozila do najbližeg Ford ovlaštenog servisa.

Ako vozilo ne može biti popravljeno isti dan, možemo ponuditi jedno od sljedećeg:

a) ZAMJENSKO VOZILO
Pod uvjetom da je vozilo odvučeno od strane Ford Mobilna Asistencija, možemo prema vlastitom nahođenju, organizirati zamjensko vozilo u trajanju od dva radna dana, dok je vozilo na popravku.

Davatelj usluge morat će vidjeti valjanu vozačku dozvolu i morat ćete ostaviti polog putem kreditne kartice. Imajte na umu da ne možemo jamčiti dostupnost vozila s dodacima kao što su krovni
nosači, kuke i sl.

b) NASTAVAK PUTOVANJA
Ako je vozilo ostalo nepokretno na putu do vašeg planiranog odredišta, vaše vozilo je odvezeno u Ford ovlašteni servis i popravak ne može biti dovršen isti dan, vi moguće želite nastaviti svoje izvorno putovanje. Možemo, prema vlastitom nahođenju, organizirati i platiti razumne putne troškove za vas i vaše putnike. Za kvarove nastale izvan teritorija Republike Hrvatske primijenit će se
sljedeća procedura:
a) korisnik je dužan prijaviti vrstu kvara, lokaciju vozila te broj šasije vozila u trenutku nastanka kvara na broj telefona Ford mobilnog jamstva u inozemstvu +(385) 1 46 40 141

b) ukoliko kvar na vozilu u produljenom jamstvu nije prijavljen isključivo na način kao što je navedeno u točki a), davatelj usluge mobilne asistencije neće smatrati obaveznim obeštetiti korisnika neovisno o tome što vozilo ima valjano produljeno jamstvo.